Career

บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ รับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม ในสายงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างภาคสนาม จำนวน 2 อัตรา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม
หากเป็นเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นจากภาระทางทหารแล้ว
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
มีใจบริการ มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน สู้งาน
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
สามารถขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะ+ใบขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา

จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขาวิชา
หากเป็นเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นจากภาระทางทหารแล้ว
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
มีใจบริการ มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน สู้งาน
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
สามารถขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะ+ใบขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีค่าคอมมิชชั่น แบบขั้นบันไดตามยอดขาย ทำให้มีรายได้เป็นทวีคูณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ นักการตลาด จำนวน 4 อัตรา

จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
หากเป็นเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นจากภาระทางทหารแล้ว
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
มีใจบริการ มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน สู้งาน
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
สามารถขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะ+ใบขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีค่าคอมมิชชั่น แบบขั้นบันไดตามยอดขาย ทำให้มีรายได้เป็นทวีคูณ

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่ง หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครได้ที่ : บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด เลขที่ 42/7 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล๕ ปากซอย36 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทาง email : hr@cnvi.co.th โทรศัพท์ : 02 156 9756, 080 044 4114 คุณวริฐา ก่ำสุนทร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล